Povinné očkování dětí

V České republice je očkování dětí ze zákona povinné a rodiče by to měli plně respektovat. Součástí povinné očkování je podávání vakcín: záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, spalničky, zarděnky, příušnice a žloutenka typu B.

 

Kalendář povinného očkování a preventivních lékařských prohlídek

Věk 14 dní preventivní prohlídka a nasazení vitaminu D,

Věk  6 týdnů preventivní prohlídka a I. vyšetření kyčelních kloubů,

Věk  9 týdnů I očkování /hexavakcina a ev. rotaviry, pneumokoky/

Věk  3 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcína, ev. pneumokoky/

Věk 4 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcina, ev. rotaviry a pneumokoky/

Věk  5 měsíců očkování hexavakcínou III. dávka, ev. pneumokok

Věk  6, 8, 10 měsíců preventivní prohlídka

Věk  1 rok preventivní prohlídka a očkování hexavakcínou IV. dávka, ev. pneumokok

Věk 15 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky I. dávka

Věk 18 měsíců preventivní prohlídka

Věk  21 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky II. dávka

Na další očkování a pravidelné preventivní prohlídky rodiče průběžně upozorňujeme.

 

Od věku 3 let noste na každou preventivní prohlídku moč dítěte, zdravotní a očkovací průkaz mějte prosím vždy u sebe, děkujeme.