Ambulantní péče pro kojence a děti do tří let věku

dreamstimelarge_26861496Kontrola růstu a vývoje dítěte je prováděna v pravidelných intervalech. Zaměřujeme se na psychomotorický vývoj dítěte, hodnotíme stav výživy, poučíme rodiče jak podávat příkrmy. Ve 12 měsících věku dítěte doporučíme první návštěvu u zubního lékaře. V zubní kartě pak rodiče naleznou návod, v jakých časových intervalech budou zubní ordinaci navštěvovat. Do věku tří let je dítě v takzvaném batolecím období, kdy dochází k výraznému rozvoji jeho osobnosti, stává se samostatnějším, aktivnějším. Je to projev první emancipace, která je podmínkou dalšího vývoje. V batolecím období jsou charakteristické určité emoční projevy, děti začínají vnímat chování osob kolem sebe, projevují první náznaky studu, lítosti nebo i strachu. Také v tomto věku mají potřebu komunikovat, což podporuje jejich řečové dovednosti.

Děti mezi 6 -7 rokem života jsou v předškolním věku, kdy se již dobře dovedou orientovat v čase, znají předměty denní potřeby, provádějí osobní hygienu apod. Ale právě v tomto věku se u některých projevují vývojové obtíže v řeči, jako je například neplynulé mluvení, opakování hlásek, slabik a slov. V této chvíli je třeba zajistit dítěti správnou logopedickou péči u odborníka. V případě zanedbání této poruchy muže dojít k dalšímu  narušení vývoje motoriky a také k opoždění vývoje řeči. Důležité u dětí v tomto věku je, sledovat i vývoj sluchu, který se provádí sluchovou zkouškou hlasitou řečí nebo šepotem. Každé ucho je třeba vyšetřit samostatně. Pokud u dítěte nezaznamenáme odpovídající reakce, odesíláme jej k odbornému vyšetření k foniatrovi.

dreamstimeextralarge_27108052Mezi nejčastější onemocnění dětského věku patří onemocnění nosohltanu. Při této nemoci může snadno dojít k rozšíření infekce do uší, nosních dutin, hrtanu, průdušek ale i do plic. Záněty horních cest dýchacích nejčastěji děti postihuje v podzimních a zimních měsících a většinou jde o virové infekce. Dětský věk provází i řada dalších virových  a bakteriálních onemocnění. Velkou roli zde hraje prevence v dodržování osobní hygieny, to znamená, děti si musí navyknout vždy si před jídlem umýt ruce a také nejíst nemyté ovoce a zeleninu. U dětí a dorostu se často objevuje angína vyvolaná zánětem mandlí. Většina angín je virového původu, ale například bakterie streptokoku vyvolává spálu. V tomto případě pak jde o hnisavou angínu. Příznakem je horečka, zvětšení uzlin, bolesti břicha, zvracení a zvětšení mandlí, které mají bělavý povrch. Neléčená bakteriální angína může vést k poškození ledvin a srdce.

Ke správné diagnostice onemocnění nám napomáhá laboratorní vyšetření moče a krve. U dětí odběr krve provádíme z prstíku.

Každé dítě v každém věku jednou za čas potrápí horečka, u malých dětí to není nic neobvyklého, tak že maminky se nemusí hned zneklidňovat. Pokud dítě normálně spí, bez problémů požívá potravu, neodmítá pití a v klidu si hraje, zvýšenou teplotu není třeba nijak korigovat. Pokud ale teplota neustoupí a dítě začne být podrážděné, ospalé, pak je na místě snížení teploty a je vhodné, aby jste se dostavili s malým pacientem k nám do ordinace.